วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2564

อินโฟกราฟิก (Infographic) ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา

 
https://drive.google.com/file/d/1u-rnW31OIM2rBaBeSXftUffIC47i_FC1/view?usp=sharing

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น