วันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567

นโยบายงดการให้และรับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2567

                       นโยบายงดการให้และรับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

  ของ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

                                                        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น