ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

 ข้อมูลผลการคัดกรอง ประชาชน 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2567 อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 

ข้อมูล HDC ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2566 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น