ชมรมจริยธรรม

                               ชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา          คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของ สำนักงานสาธารณสุข

อำเภอปทุมราชวงศา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

               คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา


                               แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา ประจำปี 2566


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น