ชมรมจริยธรรม

                               ชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา


               คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา


                               แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา ประจำปี 2566


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น