วันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567

นโยบายงดการให้และรับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2567

                       นโยบายงดการให้และรับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

  ของ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

                                                        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

                           ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

ลงนามถวายพระพรออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไปประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 


วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศาร่วมต้านทุจริต        วันที่  8 ธันวาคม 2564 นายเสถียร  บัวเขียว สาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา ร่วมกับ คปสอ.ปทุมราชวงศา ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต  "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against  Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565